Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Étkezés

Étkezési támogatás igénybevételéhez a következő dokumentum kitöltését kérjük:

nyilatkozat-etkezesi-tamogatas-igenybevetelehez-2018-rtf

Étkezéssel kapcsolatos információk: 2023.08.01. napjától érvényes


 Az étkezés térítési díja: 550 Ft/netto/fő/nap. A befizetés történhet egyéni átutalással is.

 A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (ingyenes az étkezés):

-      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
-      tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
-      olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.
-      olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói-, egészségbiztosítási- és nyugdíj-járulékkal csökkentett összegének 130%-át (2023. évben a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-a: 200.550- Ft).

(Az ingyenes étkezés megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:
-      a 18. éven aluli; a 25. évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő;
-      vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló;
-      és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.)

A három vagy több gyermeket nevelő ingyenes étkezés megállapításához a Magyar Államkincstár „Hatósági bizonyítvány”-a szükséges.

A 16. életévét betöltött, nappali tagozaton tanuló gyermeknek „Iskolalátogatási igazolás” szükséges.


Lehetőség van diétás étkezés igénybevételére, melyhez orvosi szakvélemény leadása szükséges, megjelölve, mely táplálékokat nem fogyaszthatja a gyermek.
 

Kapcsolat

Kőbányai Gézengúz Óvoda
1107 Budapest, Zágrábi utca 13/a

Óvodavezető: Angyal Nóra

Telefon:

+36 1 261 64 36

E-mail:
gezenguzkobanya@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek:
 6.00-18.00.
Kőbányai Gézengúz Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Bankszámlaszám:
11600006-00000000-64729327
Adószám: 18507832-1-42